Feste

 • ✅ Giovedì - Obsession - Bling Bling Barcellona

  ✅ Giovedì - Obsession - Bling Bling Barcellona

  • Giovedi, 28 di Ottobre
  • Reggaeton / House Comercial / Top Hits
  • +21
 • ✅ Giovedì - La Juerga - Pacha Barcellona

  ✅ Giovedì - La Juerga - Pacha Barcellona

  • Giovedi, 28 di Ottobre
  • Reggaeton / Hip Hop / Top Hits
  • +18
 • ✅ Giovedì - Mid Way - Opium Barcellona

  ✅ Giovedì - Mid Way - Opium Barcellona

  • Giovedi, 28 di Ottobre
  • House / R&B / Reggaeton / Top Hits
  • +18
 • ✅ Giovedì - Mentirosa - Shôko Barcellona

  ✅ Giovedì - Mentirosa - Shôko Barcellona

  • Giovedi, 28 di Ottobre
  • Hip Hop / Reggaeton
  • +18
 • ✅ Giovedì - Sunset - Nuba Barcellona

  ✅ Giovedì - Sunset - Nuba Barcellona

  • Giovedi, 28 di Ottobre
  • Top Hits
  • +18
 • ✅ Giovedì - Twenties Barcellona

  ✅ Giovedì - Twenties Barcellona

  • Giovedi, 28 di Ottobre
  • Hits / Reggaeton / R&B
  • +18
 • ✅ Giovedì - Latin Party - Mojito Club Barcellona

  ✅ Giovedì - Latin Party - Mojito Club Barcellona

  • Giovedi, 28 di Ottobre
  • Latina / Salsa / Bachata
  • +21