Lista VIP Jueves - Pacha

Jueves - Pacha Chá - Pacha

Jueves, 27 de Febrero, 23:55h.

Jueves - Pacha Chá - Pacha

LISTA ISAAC Entrada Gratis o 15€ 2 copas hasta la 1:00h
Luego 10€ 1 copa hasta la 1:30h
15€ 1 copa hasta las 2:30h

o llámanos/manda un whatsapp al +34 697 485 000