• Plaza Real, 17
  • Metro L3 Liceu / Drassanes
  • 23:59h - 06:00h
  • Hip Hop / R&B / Alternative Hits / Urban / 80's / 90's / Rock / Indie
Llegir més

Jamboree Barcelona, club de jazz, blues, indie i pop rock ubicat a la Plaça Reial de Barcelona. Llegir més

Festtes del Club Jamboree

Música a Jamboree

Sala principal

  • Hip Hop / R&B / Alternative Hits / Urban / 80's / 90's / Rock / Indie

Més informació