• Plaza Real, 17 - 08002, Barcelona
  • Metro L3 Liceu
  • 11:59 PM - 6:00 AM
  • Hip-Hop / Rnb / Alternative Hits
Llegir més

Jamboree Barcelona, club de jazz, blues, indie i pop rock ubicat a la Plaça Reial de Barcelona. Llegir més

Festtes del Club Jamboree

Música a Jamboree

Sala principal

  • Hip-Hop / Rnb / Alternative Hits

Més informació